Zabehli sme si pre klienta Zlatý Bažant zorganizovať najväčší štafetový beh na Slovensku. Dlhý 345 km. So začiatkom v Jasnej a cieľom v Bratislave.

Zabezpečili sme zóny a postarali sa o priebeh celého behu. Deň pred udalosťou sme prichystali branding registračných miest. Pri štarte nechýbala obrovská rozpoznateľná brána Zlatý Bažant, slnečníky, lehátka či stany s fyzioterapeutmi.

Na pokrytie celého eventu sme mali niekoľko áut na niekoľkých stanovištiach. Sprevádzali sme bežcov dňom i nocou na zastávkach v Banskej Bystrici, Brehoch aj Komjaticiach. Pri behu mali na trati k dispozícii fyzioterapeutov, občerstvenie a sprchy.

V cieli sme účastníkov čakali na Tyršáku s ďalšou obrovskou bránou, nafukovacou plechovkou a chillout zónou, kde mohli oddychovať až do večera a zaslúžene popíjať radlera.

Celý event prebehol bez problémov, branding mal úspech u klienta aj u účastníkov a my môžeme spokojne vymýšľať ďalšie eventy.

Vymyslíme nejaký aj tebe?