Zabezpečenie brand aktivácie na športových podujatiach podporovaných značkou Zlatý Bažant Radler, vrátane technického zabezpečenia zóny, prislúchajúcich aktivít a sampling produktu.