My im zverujeme naše peniaze, oni nám zverujú svoj brand. Občas sa treba držať nohami pevne pri zemi a robiť aj seriózne veci. Takými sú projekty pre Slovenskú sporiteľňu.