FRISCO aktivácie

Zabezpečenie aktivácie značky na rôznych typoch kultúrnych podujatí, návrhy a zabezpečenie reklamných nosičov, organizácia a podpora pri realizáciách eventov a úloh podľa zadania klienta. Aktiváciu sme realizovali na podujatiach Bratislavský Majáles, Grape festival, DOD Veľký Šariš, Hypnotic festival, Bizzare Night.

ŠARIŠ: Nevychodňarsky po vychodňarsky

Kreatíva a produkcia TV spotu. Našou úlohou bolo vytvoriť kreatívu a zabezpečiť produkciu televízneho spotu k 50. výročiu značky Šariš.