Zabezpečenie aktivácie značky na rôznych typoch kultúrnych podujatí, návrhy a zabezpečenie reklamných nosičov, organizácia a podpora pri realizáciách eventov a úloh podľa zadania klienta.